Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej.
Connections with FLO:
  • BM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych