Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geometry and Computer Graphics
Learning outcome:
Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia
Connections with FLO:
  • GG1A_K01
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
  • GG1A_K03
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.