Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Facies analysis
Learning outcome:
Student knows the range of diagnostic features allowing for the distinction of depositional systems in the ancient record.
Connections with FLO:
  • GG1A_W05
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.
  • GG1A_W06
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, geochemii i petrografii niezbędną do wykonywania opisów minerałów i skał.