Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Facies analysis
Learning outcome:
Student is capable to apply a proper methodology to core, outcrop and well log data in order to recognize lithofacies, facies, facies associations, facies successions and unconformities, and to collectively interpret them in terms of depositional system shifts in time and space.
Connections with FLO:
  • GG1A_U03
    Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał oraz skamieniałości, wykorzystując poznane metody badawcze.
  • GG1A_U05
    Potrafi opisać i przedstawić ewolucję oraz budowę geologiczną różnych regionów geologicznych.
  • GG1A_U11
    Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.