Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Facies analysis
Learning outcome:
Student is capable to analyze vertical facies successions in in order to make justified facies predictions, in particular of reservoir and seal facies, in frontier areas.
Connections with FLO:
  • GG1A_U09
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
  • GG1A_U11
    Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.