Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Facies analysis
Learning outcome:
Student is able to co-operate within a group of specialists representing different disciplines of Earth Sciences.
Connections with FLO:
  • GG1A_K01
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
  • GG1A_K08
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.