Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Applied mineralogy and geochemistry
Learning outcome:
Student umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych
Connections with FLO:
  • IS2A_U10
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne