Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Biogeochemistry
Learning outcome:
Posiada wiedzę w zakresie mechanizmów działania cykli geochemicznych pierwiastków w skali globalnej.
Connections with FLO:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W02
    Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych w zakresie nauk o Ziemi, nauk biologicznych, nauk chemicznych.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.