Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Biogeochemistry
Learning outcome:
Umie scharakteryzować rolę mikroorganizmów w procesach mineralogicznych, geochemicznych i geologicznych.
Connections with FLO:
  • OS2A_U01
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk chemicznych, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.