Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy odnowy środowiska
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie sposobów rekultywacji obszarów zdegradowanych różnych typów
Connections with FLO:
  • OS1A_W02
    The graduate has basic knowledge of selected aspects related to environmental protection.
  • OS1A_W06
    The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.