Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy odnowy środowiska
Learning outcome:
Student rozumie celowość i zna metody przywracania charakteru naturalnego systemom dolin rzecznych
Connections with FLO:
 • OS1A_W13
  The graduate has knowledge of basic techniques and research tools used in soil science, geophysics, remediation, renaturation and geochemistry, biochemistry, microbiology.
 • OS1A_W21
  The graduate knows basic methods, techniques, tools and materials used to solve simple engineering tasks related to environmental protection.
 • OS2A_U23
  Potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla ochrony środowiska, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
 • OS2A_K09
  Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.