Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Przedsiębiorczość
Learning outcome:
Przedstawia proces zmierzający do uruchomienia własnej działalności gospodarczej Potrafi zbudować, przedstawić oraz wyjaśnić problemy tworzenia biznes planu
Connections with FLO:
  • BM2A_K04
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę ze studiowanej dyscypliny, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy