Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Mining geostatistics
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności parametrów geologicznych i metod geostatystycznego opisu i modelowania ich zmienności
Connections with FLO:
  • GG2A_W01
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
  • GG2A_W03
    Ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.