Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Mining geostatistics
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych procedur interpolacji parametrów złożowych (kriging punktowy i blokowy) oraz szacowania zasobów i jakości kopalin stałych (kriging poligonowy)
Connections with FLO:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
  • GG2A_W03
    Ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.