Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Mining geostatistics
Learning outcome:
Ma elementarną wiedzę w zakresie geostatystyki nieliniowej (kriging indykatorowy)
Connections with FLO:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
  • GG2A_W03
    Ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.