Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Chemistry
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii, praw chemicznych, elementów chemii jądrowej i fizykochemii oraz najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych
Connections with FLO:
  • OS1A_U16
    The graduate can plan and conduct experiments and measurements in laboratory and field conditions, interpret the results and draw conclusions.