Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Chemistry
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą podstawy chemii nieorganicznej oraz podstawy wybranych zagadnien chemii organicznej, zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz grup zwiazków chemicznych, przydatną w zakresie zrozumienia podstaw wybranych zagadnień chemii środowiska i zanieczyszczenia środowiska.
Connections with FLO:
  • OS1A_W10
    The graduate has knowledge of chemistry, including the foundations of inorganic chemistry and the basis of selected aspects of organic chemistry, knows the basic properties of the most important chemical elements and groups of compounds, applicable to understanding the basics of selected issues of environmental chemistry and environmental pollution.