Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Geostatistics
Learning outcome:
Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników.
Connections with FLO:
  • OS1A_U05
    The graduate uses basic statistical methods, algorithms and information technology to describe phenomena and to conduct data analysis in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
  • OS1A_U13
    The graduate is capable of self –guided, targeted learning.