Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Analytical chemistry in the environmental research
Learning outcome:
Student zna różne techniki uzyskiwania próbek reprezentatywnych oraz ich przygotowania do badań analitycznych
Connections with FLO:
  • OS2A_W10
    Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk chemicznych.
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.