Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Analytical chemistry in the environmental research
Learning outcome:
Student potrafi zastosować odpowiednią technikę przygotowania próbek do badań, zgodnią z wybraną optymalną metodą analityczna oraz potrafi w oparciu o analizę błędów ocenić wartość uzyskanych wyników.
Connections with FLO:
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
  • OS2A_U17
    Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.