Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Analytical chemistry in the environmental research
Learning outcome:
Student ma swiadomość stałego poszerzania posiadanej wiedzy i znaczenia pracy w zespole, zwłaszcza w interdyscyplinarnych badaniach nad oceną stanu środowiska
Connections with FLO:
  • OS2A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  • OS2A_K07
    Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.