Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Natural methods of the environmental assessment
Learning outcome:
Student posiada podstawową wiedzę o składzie i zasadach funkcjonowania ekosystemów leśnych
Connections with FLO:
  • OS2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk chemicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
  • OS2A_W06
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
  • OS2A_W09
    Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych.