Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Natural methods of the environmental assessment
Learning outcome:
Student potrafi współpracować w grupie i docenia rolę stałego dokształcania w pracach nad oceną stanu środowiska
Connections with FLO:
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  • OS2A_K07
    Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.