Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Diploma seminar
Learning outcome:
ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia
Connections with FLO:
  • GG1A_K03
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.