Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Diploma seminar
Learning outcome:
Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz jej publicznego przestawienia
Connections with FLO:
  • GG1A_U19
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.