Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Methods of sampling and sample preparation
Learning outcome:
Student posiada wiedzę w zakresie planowania rozmieszczenia punktów poboru próbek gleb i gruntów do badań analitycznych w zależności od pokrycia terenu, jego kształtu i powierzchni
Connections with FLO:
  • OS1A_W13
    The graduate has knowledge of basic techniques and research tools used in soil science, geophysics, remediation, renaturation and geochemistry, biochemistry, microbiology.