Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Environmental chemistry
Learning outcome:
Student potrafi w oparciu o posiadaną wiedzę wyjaśnić najważniejsze, niekorzystne dla człowieka procesy chemiczne w środowisku takie jak korozja, tworzenie złogów wapiennych w naczyniach kwionośnych, azotany i fosforany w środowisku wodnym, rola sodu i potasu w regulacji ilości wody w organizmach żywych, mechanizmy działania pierwiastków toksycznych na poziomie komórkowym itp
Connections with FLO:
  • OS1A_U03
    The graduate uses available sources of information, including electronic sources.
  • OS1A_U09
    The graduate demonstrates the ability to correctly analyze and interpret data from different sources.
  • OS1A_U16
    The graduate can plan and conduct experiments and measurements in laboratory and field conditions, interpret the results and draw conclusions.