Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
MSc thesis
Learning outcome:
opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania
Connections with FLO:
  • GG2A_K01
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.