Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
MSc thesis seminar
Learning outcome:
potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski
Connections with FLO:
  • OS2A_U04
    Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.