Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
MSc thesis seminar
Learning outcome:
ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia
Connections with FLO:
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.