Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
MSc thesis seminar
Learning outcome:
Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy magisterskiej oraz jej publicznego przestawienia
Connections with FLO:
  • OS2A_U11
    Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.