Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
MSc thesis seminar
Learning outcome:
potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym; ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i przyjmowania wniosków
Connections with FLO:
  • OS2A_K04
    Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.