Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
MSc thesis seminar
Learning outcome:
opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania
Connections with FLO:
  • OS2A_K03
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.