Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Drilling
Learning outcome:
ma wiedzę o metodach wiercenia otworów, sposobach zwiercania skał i przeznaczeniu otworów wiertniczych
Connections with FLO:
  • GG1A_W10
    Ma podstawową wiedzę w zakresie udostępniania złóż metodami górnictwa podziemnego i metodami otworowymi, zna podstawowe zastosowania geodezji w górnictwie.