Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Drilling
Learning outcome:
zna charakterystyki podstawowych zespołów urządzeń wiertniczych
Connections with FLO:
  • GG1A_W07
    Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki.