Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Drilling
Learning outcome:
zna rodzaje płuczek stosowanych w wiertnictwie, ich zadania, oraz metody i przyrządy do pomiaru podstawowych właściwości płuczek wiertniczych
Connections with FLO:
  • GG1A_W05
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.