Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
Drilling
Learning outcome:
zna zasady doboru mechanicznych i hydraulicznych parametrów technologii wierecenia otworów oraz sposoby określania i oceny wskaźników procesu wiercenia
Connections with FLO:
  • GG1A_W05
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.