Module learning outcome data:
Code:
M_W008
Category:
Knowledge
Module:
Drilling
Learning outcome:
ma wiedzę o rodzajach awarii i komplikacji wiertniczych oraz o sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom i metodach ich likwidacji
Connections with FLO:
  • GG1A_W21
    Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.