Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Drilling
Learning outcome:
potrafi zaprojektować konstrukcję przewodu wiertniczego
Connections with FLO:
  • GG1A_U03
    Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał oraz skamieniałości, wykorzystując poznane metody badawcze.
  • GG1A_U12
    Potrafi określić podstawowe parametry fizyczne gruntów i skał i je zinterpretować.