Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Mining geology practice
Learning outcome:
Zna szczegółową budowę geologiczną 4 wytypowanych złóż kopalin stałych.
Connections with FLO:
  • GG2A_W01
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.