Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mining geology practice
Learning outcome:
Zna zakres i zadania geologicznej obsługi kopalń oraz organizację pracy w działach geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych.
Connections with FLO:
  • GG2A_W09
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej wiedzę z zakresu górnictwa i geologii.
  • GG2A_W10
    Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.