Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mining geology practice
Learning outcome:
Umie wykonać pomiary spękań
Connections with FLO:
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.