Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Mining geology practice
Learning outcome:
Zna problematykę związaną z likwidacją kopalń i zagospodarowaniem terenów pogórniczych. Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
Connections with FLO:
  • GG2A_W08
    Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.