Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Learning outcome:
Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę korzystania z dóbr kultury.
Connections with FLO:
  • CE1A_K05
    ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • TC1A_K10
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej
  • IM1A_K04
    Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej