Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Geological and economic evaluation of mineral deposits
Learning outcome:
Potrafi praktycznie ocenić atrakcyjność złóż
Connections with FLO:
 • GG2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG2A_U04
  Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
 • GG2A_U10
  Potrafi formułować oraz - wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne i symulacyjne - testować hipotezy związane z problematyką geologiczno-górniczą i związane z tym proste problemy badawcze.
 • GG2A_U13
  Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne.