Module learning outcome data:
Code:
M_U006
Category:
Skills
Module:
Drill core description and mapping
Learning outcome:
Student potrafi dokonać podziału przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne
Connections with FLO:
  • GG1A_U03
    Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał oraz skamieniałości, wykorzystując poznane metody badawcze.