Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Drill core description and mapping
Learning outcome:
Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie
Connections with FLO:
  • GG1A_W06
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, geochemii i petrografii niezbędną do wykonywania opisów minerałów i skał.
  • GG1A_U10
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.