Module learning outcome data:
Code:
M_U009
Category:
Skills
Module:
Drill core description and mapping
Learning outcome:
Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie
Connections with FLO:
  • GG1A_U10
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.