Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
Drill core description and mapping
Learning outcome:
Student wie jakie są zasady opróbowania rdzenia do badań w zależności od typu badań
Connections with FLO:
  • GG1A_W23
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.