Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Chemia analityczna w przemyśle materiałów budowlanych
Learning outcome:
Zdaje sobie sprawę z zadań i znaczenia chemii analitycznej w przemyśle i ochronie środowiska. Rozumie potrzebę rozwijania systemów jakości w laboratoriach analitycznych. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu chemii analitycznej i doskonalenia swoich umiejętności.
Connections with FLO:
  • TC2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii